Renovation asfalt gångbana

Pågående arbete utav renovation av gångbanor runt Korsvägen.