Projekt Göteborg

Här genomförs asfalteringsarbete av innervägar i Göteborgsområdet.